Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Koncesje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu

posiada koncesje:

- na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 26 kwietnia 2024 r.  - załącznik do pobrania

- na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2044 r. wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, wydana w dniu 11 kwietnia 2024 r. - załącznik do pobrania

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie wydana w dniu 5 listopada 2018 r. załącznik do pobrania 

- na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie w dniu 24 lutego 2023 r. załącznik do pobrania 

- promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. wydana przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie w dniu 12 grudnia 2022 r. załącznik do pobrania