Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz, Regon: 730203940, NIP: 827-10-06-473, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz lub poprzez adres e-mail: sekretariat@pecsieradz.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz lub poprzez adres e-mail:iodo@pecsieradz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy z PEC Sieradz;
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji umowy, np. w przypadku konieczności przesłania korespondencji;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o rachunkowości [Dz. U. z 2018 r., poz. 650] przez okres 6 lat od zakończenia umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Sieradzu;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z PEC Sieradz. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w tym również w formie profilowania.

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz, moich danych osobowych zawartych w umowie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji.”