Pogotowie Ciepłownicze +48 43 826 69 09

Rok 2018

05.01.2018  Wykonanie obsługi geodezyjnej - Zapytanie o cenę   załącznik do pobrania 

19.07.2018  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa ciepłowni geotermalnej w Sieradzu z podłączeniem do sieci cieplnej PEC Sp. z o.o. w Sieradzu" - załączniki do pobrania:

- SIWZ - zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 mapa 1

- Załącznik nr 1 mapa 2

- Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik  nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 , Załącznik nr 7 , Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9 - wzór umowy

Ogłoszenie wyników postępowania.

07.08.2018  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu" - załączniki do pobrania:

- SIWZ - zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 ,  Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik  nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 , Załącznik nr 7 ,

- Załącznik nr 8 Załącznik nr 9

Wycenę można wykonać na podstawie załączonych kosztorysów ofertowych:

archiwum_przedmiar-nakladczy.pdf  kotlownia_przedmiar-nakladczy.pdf   portiernia_przedmiar-nakladczy.pdf  warsztaty_przedmiar-nakladczy.pdf

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej:  stolarka-archiwum-1.pdf  stolarka-archiwum-2.pdf   stolarka-kotlownia-1.pdf  stolarka-kotlownia-2.pdf  stolarka-kotlownia-3.pdf   stolarka-kotlownia-4.pdf   stolarka-kotlownia-5.pdf   stolarka-portiernia-1.pdf    stolarka-warsztaty-1.pdf   stolarka-warsztaty-2.pdf

27.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na Termomodrnizację budynków załącznik do pobrania